SecuRom

SecuRom เป็นโปรแกรมป้องกันและตัวควบคุมลิขสิทธิ์ (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ในแผ่น CD/DVD ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Sony DADC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการคัดลอกของสื่อมัลติมีเดียภายในบ้าน การคัดลอกแผ่นเกม ผู้คัดลอกเพื่อการพาณิชย์ และการวิศวกรรมย้อนกลับ โดย SecuRom นั้นจะเน้นรันบนระบบปฏิบัติการณ์ Windows เป็นหลักแต่โปรแกรม SecuRom นั้นมีผู้ไม่เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น

Read more

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน (web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( software engineering) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์

Read more

เอาต์ลุกดอตคอม

เอาต์ลุกดอตคอม ( Outlook.com) เป็นฟรีเว็บเมลติตต่อจากไมโครซอฟท์ที่เป็นที่นิยมเว็บหนึ่งของโลกเป็นเว็บไซต์ที่มาแทนที่ วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล ที่ยกเลิกไปในวันที่ 31 กรกฎาคม 2012 นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรมร่วมกับ Microsoft Outlook และ สไกป์ และในปี 2015 เอาต์ลุกดอตคอม มีผู้ใช้ทั่วโลกรวมมากกว่า 400

Read more

วินโดวส์ไลฟ์ สเปซเซส

วินโดวส์ไลฟ์ สเปซเซส (Windows Live Spaces) เป็นเว็บไซต์ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ โดยเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในชื่อ เอ็มเอสเอ็น สเปซเซส โดยมีเป้าหมายให้บริการผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆด้วยกันได้ โดยการเขียนบล็อก อัปโหลดภาพถ่าย และสร้างรายการที่ตัวเองสนใจ ซึ่งทำให้วินโดวส์ไลฟ์ สเปชเป็นหนึ่งในคู่แข่งของ MySpace

Read more

วินโดวส์ไลฟ์ เมสเซนเจอร์

วินโดวส์ไลฟ์ เมสเซนเจอร์ (Windows Live Messenger หรือ WLM) เป็นโปรแกรมประเภทเมสเซนเจอร์ ซึ่งเป็นฟรีแวร์ จากไมโครซอฟท์ สำหรับวินโดวส์ เอกซ์พี วินโดวส์ วิสตา และวินโดวส์โมบาย ซึ่งก่อนหน้านี้จะรู้จักกันในชื่อของ “เอ็มเอสเอ็นเมสเซนเจอร์” (MSN Messenger) และยังเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศไทย

Read more

วันไดรฟ์

วันไดรฟ์ ( OneDrive) หรือ สกายไดรฟ์, วินโดวส์ ไลฟ์ สกายไดรฟ์ หรือ วินโดวส์ ไลฟ์ โฟลเดอร์ เดิม เป็นบริการรับฝากไฟล์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดและซิงค์ไฟล์ผ่านระบบเก็บข้อมูลแบบคลาวด์และสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของบริการชุดวินโดวส์ไลฟ์ของไมโครซอฟท์ หลังแพ้คดีให้กับบริษัทบริติช สกาย บรอดคาสติ้ง ในกรณีการใช้ชื่อ

Read more