ออด

ออด เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีสิ่งที่เป็นไยที่แยกสารดังเช่นว่าฝุ่นละออง, ละอองเกษรดอกไม้, รา รวมทั้ง แบคทีเรีย จาก อากาศ ส่วนอุปกรณ์กรองอากาศเคมีจะมีตัวซับ หรือ ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่ใช้สำหรับเพื่อการจัดการสิ่งสกปรกที่ลอยตัวกลางอากาศอาทิเช่นสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC) หรือ โอโซน เครื่องไม้เครื่องมือกรองอากาศใช้ในสถานที่ที่ประสิทธิภาพของอากาศเป็นสิ่งจำเป็นโดยยิ่งไปกว่านั้นในระบบระบายอากาศภาพในตึกหรือข้างในเครื่องจักรกลการรีบปฏิกิริยา ( Catalysis)เป็นวิธีการทำให้ปฏิกิริยากำเนิดเร็วขึ้น โดยการใส่วัตถุที่ทำให้ปฏิกิริยาเปลี่ยนความเร็วเรียกว่า ซึ่งการรีบปฏิกิรยาจะไม่เป็นผลต่อสินค้าเมื่อหมดปฏิกิริยา มีหมดทั้งตัวรีบปฏิกิริยาทางเคมี ยกตัวอย่างเช่น โลหะ แล้วก็ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทางชีวภาพ เป็นต้นว่า โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี

jumbo jili
ในปี คริสต์ศักราช 1835 เยินส์ ยาคอบ กางร์ซีเลียส (Jon Jacob Berzelius) (บางบุคคลจะรู้จักกันในชื่อ โจนส์ ยาคอบ เบอร์สิเลียส) เสนอคำว่า ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาขึ้นมา โดยบอกความหมายของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาว่าเป็นสารที่เพิ่มเติมลงไปในปฏิกิริยาที่ไม่เกิดขึ้นแล้วทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้ ถัดมาสวาลต์มีความเห็นว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยามีหน้าที่ต่ออัตราความเร็วของปฏิกิริยา ก็เลยเสนอนิยามของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาใหม่ว่าเป็นสารที่แปลงอัตราความเร็วของปฏิกิริยาโดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง แล้วก็จะได้กลับคืนเมื่อปฏิกิริยาหมด ยิ่งกว่านั้นเขายังเสนอว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของปฏิกิริยาโดยไม่เป็นผลกระทบต่อตำแหน่งของสมดุล เพราะว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยาจะรีบปฏิกิริยาไปด้านหน้ารวมทั้งปฏิกิริยาย้อนกลับด้วยอัตราความเร็วเสมอกัน เป็นต้นว่า Ni รวมทั้ง Pt เป็นตัวรีบปฏิกิริยาการกำจัดไฮโดรเจน (dehydrogenation) ที่ดี

สล็อต
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเอกชนิดเป็นตัวรีบที่มีสถานะเดียวกันกับตัวทำปฏิกิริยา แม้กระนั้นกลไกสำหรับในการรีบต่างกันกับตัวกระตุ้นปฏิกิริยาพิพิธชนิด (Homogeneous catalyst) ปกติตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีเนื้อเดียวกัน จะมีการละลายในตัวทำละลายที่สมควร แบบอย่างหนึ่งของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีเนื้อสารเดียวกันกับตัวทำละลายเป็น ไอออนไฮโดรเจน (H+) ในเอสเทอร์ของกรดคาร์โบซีลิก ยกตัวอย่างเช่นวิธีการทำปฏิกิรยาที่ส่งผลให้เกิดเมทิลอะซีเตต จากกรดแอซีตำหนิกรวมทั้งเมทานอ การรีบปฏิกิริยาที่สารเริ่มแล้วก็ตัวกระตุ้นมีวัฏภาคแตกต่างกัน เรียกว่า การรีบปฏิกิริยาพิพิธชนิด (heterogeneous catalysis) ปฏิกิริยาพิพิธประเภทโดยมากนิยมใช้ตัวกระตุ้นที่เป็นของแข็งสำหรับในการรีบปฏิกิริยาที่มีสารเริ่มที่อยู่ในวัฏภาคก๊าซหรือของเหลว ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยากันที่ผิวของตัวปฏิกิริยาที่หลักๆในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีจะใช้การรีบปฏิกิริยาพิพิธชนิด เป็นต้นว่า การสังเคราะห์แอมโมเนีย การสร้างกรดไนตริก และก็การสร้างตัวกระตุ้นกำจัดไอเสีย ฯลฯ

สล็อตออนไลน์
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี สำหรับเพื่อการเกิดปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่ จะต้องอาศัยพลังงานปริมาณหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้สารไปสู่ภาวะเปลี่ยนแปลง (Transition state) พลังงานที่เพิ่มเข้าไปนี้เรียกว่า พลังงานกระตุ้น (Activation energy) ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางเคมีทุกประเภทจำเป็นที่จะต้องผ่านภาวะเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนจะแปรไปเป็นผลิตผลของปฏิกิริยา การที่โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีสามารถรีบปฏิกิริยาให้กำเนิดได้เร็วขึ้นด้วยเหตุว่า โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีจะไปลดระดับพลังงานที่ใช้เพื่อการกระตุ้นให้สารอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลง ทาให้สารที่ทาปฏิกิริยาขึ้นไปอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จังหวะที่กำลังจะได้ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาก็เลยมีมากยิ่งกว่าปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวกระตุ้น แต่ว่าพลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

jumboslot
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยามีคุณประโยชน์มากมายทั้งยังในชีวิตประจำวันแล้วก็ในแนวทางการอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การย่อยของอาหารภายในร่างกายใช้โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีหลายประเภทเป็นตัวรีบปฏิกิริยา การสร้างแอมโมเนียเหล็กเป็นตัวรีบปฏิกิริยา ในขั้นตอนการเพิ่มไฮโดรเจนแก่สารอินทรีย์ใช้นิกเกิลเป็นตัวรีบปฏิกิริยา และก็ในขั้นตอนแตกสลายไฮโดรคาร์บอนสำหรับในการกลั่นน้ำมันใช้ซิลิคอนไดออกไซด์แล้วก็อะลูมิเนียมออกไซด์เป็นตัวรีบปฏิกิริยาการใช้ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อช่วยทำให้ปฏิกิริยากำเนิดเร็วขึ้นจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุหลายแบบ อาทิเช่น ความปลอดภัย ความยากง่ายสำหรับในการแยกตัวรีบปฏิกิริยาออกมาจากสินค้า และก็ราคาของตัวกระตุ้นปฏิกิริยา

slot