อะแพชี เล็นยา

อะแพชี เล็นยา (Apache Lenya) เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่เป็นโอเพนซอร์สในรูปแบบภาษาจาวาและเอกซ์เอ็มแอล ทำงานอยู่บนเฟรมเวิร์กจัดการเนื้อหา (content management framework) ที่ชื่อ อะแพชี เคอคูน (Apache Cocoon) ลักษณะสำคัญประกอบด้วยการควบคุมการปรับปรุงแก้ไข (revision control), การจัดกำหนดการ

Read more

ไลฟ์ไทป์

ไลฟ์ไทป์ (LifeType) เป็นระบบมัลติเว็บล็อกแบบโอเพ่นซอร์ส ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ เว็บ 2.0 คือเรื่องการแชร์และแบ่งปันทั้งข้อมูลความรู้หรือมัลติมีเดียอื่นๆ โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือผู้ติดตั้งโปรแกรม ไลฟ์ไทป์ สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกสมัครสมาชิกและสร้างเว็บล็อกของตนเองได้ อาจกล่าวได้ว่า ไลฟ์ไทป์คือ เว็บล็อก โพรไวเดอร์ ซึ่งระบบที่เป็นโอเพ่นซอสและเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้นมีเพียงแค่ เวิร์ดเพรสส์ mu เท่านั้น ซึ่งยังขาดในเรื่องการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุค

Read more

เรดดิต

เรดดิต ( Reddit) เป็นเว็บรวบรวมข่าวสาร จัดลำดับข้อมูลออนไลน์ และเว็บสนทนาสัญชาติอเมริกัน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถโพสต์เนื้อหา เช่น ลิงก์ ข้อความ และรูปภาพ ให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถโหวตขึ้นหรือลงได้ โพสต์ถูกแบ่งตามหมวดหมู่จัดโดยผู้ใช้ เรียกว่า “ซับเรดดิต” (Subreddit) ซึ่งมีหมวดหมู่หลากหลาย เช่น ข่าวสาร

Read more

แมมโบ (ซอฟต์แวร์)

แมมโบ (Mambo) หรือชื่อเดิม แมมโบโอเพนซอร์ซ (Mambo Open Source – MOS) เป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบโอเพนซอร์สที่มีผู้ใช้จำนวนมาก Mambo เคยชนะการประกวดซอฟต์แวร์ของนิตยสาร Linux Format ในปี พ.ศ. 2547 และ LinuxWorld ในปี

Read more

มูเดิล

มูเดิล ( Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อาจเรียกว่า Learning Management System หรือ Virtual Learning Environment; VLE) ในเดือนตุลาคม

Read more

XOOPS

ซู้ปส์ (XoopS eXtensible Object Oriented Portal System) เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัสประเภทระบบบริหารจัดการเนื้อหา ใช้สำหรับบริหารและจัดการข้อมูลเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โปรแกรมพัฒนามาจากภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySql ในการผลักดันให้ล้อรถหมุนและทำให้รถเคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันรถจักรประเภทนี้แทบไม่มีใช้ให้เห็นกันแล้ว หลังจากปี ค.ศ. 1768 เจมส์ วัตต์

Read more