ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก

ฟะซาดแพตเทิร์น ( เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแปรรูปอาหารที่มักจะพบโดยทั่วไป ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และการแปรรูปขนาดเล็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการตัดหรือสับผลิตภัณฑ์ให้มีความละเอียด อีกทั้งยังทำการผสมส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันได้ดีอีกด้วย ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งผัก เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อปลา อาจมีข้อเสียในเรื่องของราคาเครื่อง ซึ่งส่วนมากเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสแตนเลสที่คงทน ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถใช้งานได้นาน ในระหว่างการทำงานจะมีการส่งเสียงรบกวนค่อนข้างน้อย

Read more

พอลิกล็อต

พอลิกล็อต (อังกฤษ: polyglot) ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสคริปต์ที่เขียนขึ้นในรูปแบบที่ถูกต้องของภาษาโปรแกรมหลายภาษาด้วยรหัสต้นฉบับอันเดียวกัน ซึ่งโปรแกรมจะทำงานหรือให้ผลลัพธ์เหมือนกันจากการแปลด้วยคอมไพเลอร์หรืออินเทอร์พรีเตอร์ของภาษานั้นอย่างอิสระ ดยทั่วไปแล้วพอลิกล็อตเขียนขึ้นจากการผสานภาษาซี ซึ่งอนุญาตให้มีการจำกัดความ (define) วลีต่างๆ ได้ด้วยตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) รวมกับภาษาสคริปต์อื่นๆ เช่น ภาษาลิสป์ ภาษาเพิร์ล หรือ sh เป็นรูปหนึ่งของการตกลงมาของน้ำจากบรรยากาศ

Read more

ผังงาน

ผังงาน หรือ โฟลว์ชาร์ต (flowchart) เป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เชื่อมกันเป็นลำดับขั้นตอนด้วยลูกศรเครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือน เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือนเป็นระบบหยาบที่เคยใช้วัดงามหนืดในสภาพกระบวนการพิเศษ ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท SOFRASER ส่วนที่ทำงานของตัวส่งสัญญาณ (sensor) คือ ท่อสั่น ช่วงความถี่ของการสั่นสะเทือนจะแปรผันไปตามความค่าความหนืดของของเหลวซึ่งมีท่อจุ่มอยู่ เหมาะสมกับการวัดของเหลวที่เหนียวเป็นก้อน และของเหลวที่มีความหนืดสูง (1,000,000 cP) ปัจจุบันนี้

Read more

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า “Hello, World” บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงวากยสัมพันธ์ของภาษาโปรแกรมหนึ่ง ๆ โดยมักจะเป็นโปรแกรมแรกที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมเขียนออกมา นอกจากนี้ โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า เครื่องมือของภาษาโปรแกรมถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์หรือไม่เครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือน เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือนเป็นระบบหยาบที่เคยใช้วัดงามหนืดในสภาพกระบวนการพิเศษ ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท SOFRASER ส่วนที่ทำงานของตัวส่งสัญญาณ (sensor) คือ

Read more