ไมโครซอฟต์ วิชวลสตูดิโอ

ไมโครซอฟต์ วิชวลสตูดิโอ คือ Integrated Development Environment พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ เว็บเซอร์วิซ ระบบที่รองรับการทำงานนั้นมีไมโครซอฟต์ วินโดวส์ พ็อคเกตพีซี Smartphone และ เว็บเบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอนั้นสามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็นภาษาดอตเน็ต

Read more

เน็ตบีนส์

เน็ตบีนส์ (NetBeans) เป็นเครื่องมือสำหรับนักโปรแกรมเมอร์ที่จะใช้พัฒนา Application ด้วยภาษาจาวา ในปี ค.ศ. 1998 ได้มีกลุ่มนักศึกษา “rock solid software” ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่ง ที่จะใช้ในการพัฒนา Application ด้วยภาษาจาวา เป็นโปรเจกต์นักศึกษา โดยตั้งชื่อว่า NetBeans และได้เผยแพร่ให้โปรแกรมเมอร์และบุคคลทั่วไปนำไปใช้งานได้ฟรีในรูปแบบ

Read more

ส่วนปิดคลุม (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ส่วนปิดคลุมมักเป็นฟังก์ชันที่สร้างในขณะโปรแกรมทำงาน กรณีที่เห็นได้ชัดคือฟังก์ชันที่ทุกส่วนปรากฏอยู่ในฟังก์ชันอื่น ฟังก์ชันชั้นในมักจะถูกอ้างถึงได้โดยตัวแปรเฉพาะที่ ฟังก์ชันชั้นนอกสร้างตัวตน (instance) ของฟังก์ชันชั้นในขึ้นใหม่ ขณะที่ฟังก์ชันชั้นนอกกำลังทำงาน ถ้าฟังก์ชันชั้นในอ้างถึงตัวแปรเฉพาะที่บางตัวของฟังก์ชันชั้นนอก ส่วนปิดคลุมจึงจะถูกสร้างขึ้น โดยส่วนปิดคลุมประกอบด้วยรหัสโปรแกรมของฟังก์ชันชั้นในและส่วนอ้างอิงถึงตัวแปรใดๆ ในฟังก์ชันชั้นนอกที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนปิดคลุม เพื่อโฆษณาขายของ หรือเพื่อเรียกร้องให้คนไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ ในกระดานสนทนาออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองแบบนี้อาจส่งผลดีต่อการทำเอสอีโอ บล็อกสแปมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในที่พัฒนาขึ้นจากอีเมลขยะ (spam mail) รวมทั้งมีการสร้างโปรแกรมสแปมบล็อกเหล่านี้ขายกันอีกด้วย

Read more

การเรียกกลับ (การเขียนโปรแกรม)

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียกกลับ (callback) คือโค้ดปฏิบัติการที่ส่งผ่านไปยังโค้ดอื่น ๆ ในรูปของอาร์กิวเมนต์ ซึ่งจะถูกกำหนดว่าจะต้องเรียกกลับ (ปฏิบัติการ) อาร์กิวเมนต์ดังกล่าวในเวลาที่กำหนด โดยอาจเกิดขึ้นทันที (แบบซิงโครนัส) หรือในภายหลัง (แบบอะซิงโครนัส) โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุฟังก์ชันหรือซับรูทีนเป็นเอนทิตีโดยขึ้นอยู่กับภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้ โดยอาจคล้ายกับตัวแปรมากหรือน้อยก็ได้ ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะรองรับการเรียกกลับในหลายวิธี โดยมักใช้ร่วมกับซับรูทีน นิพจน์แลมบ์ดา บล็อก หรือตัวชี้ฟังก์ชัน

Read more

สายอักขระ

ในการเขียนโปรแกรม สายอักขระ หรือ ข้อความ หรือ สตริง ( string) คือลำดับของอักขระที่อาจจะเป็น literal หรือตัวแปรก็ได้ สำหรับในกรณีที่เป็นตัวแปร ส่วนใหญ่สายอักขระก็จะสามารถเปลี่ยนอักขระในตัวของมันได้ ในบางภาษาโปรแกรมสายอักขระสามารถเปลี่ยนความยาวของสายอักขระได้ด้วย ในขณะที่บางภาษาจะกำหนดให้ความยาวของสายอักขระคงที่ห้ามเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศตัวแปร โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันโดยปริยายว่าสายอักขระอิมพลีเมนต์มาจากแถวลำดับของอักขระ ที่มองเวิลด์ไวด์เว็บว่าเป็นสื่อกลางในการร่วมมือ แนวคิดนี้ได้รับการบันทึกทางเว็บไซต์มาประมาณ 5 ปีแล้ว

Read more

เวิร์ด (หน่วยสารสนเทศ)

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวิร์ด (word) หมายถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัด​ไว้​สำ​หรับเก็บข้อมูล​ ไม่น้อยกว่า 1 ​ตัวอักษรตามรหัสแอสกี หรือไม่น้อยกว่า 8 บิต ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมของไอบีเอ็ม (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป) 1 เวิร์ดจะมีขนาด 16 บิต (2

Read more