ประเภทของน้ำนมโค

สินค้านม ( Milk Product )หมายถึงองค์ประกอบอะไรก็ตามที่มีการดัดแปลงจากนม นม ( Milk ) เป็นของกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมาย เมื่อพวกเราคลอดจากท้องคุณแม่ นมเป็นของกินประเภทแรกที่พวกเราได้รับไปสู่ร่างกาย นม มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นมีส่วนประกอบเป็นอิมัลชั่น ( Emulsion ) โน่นเป็น นมจะมีไขมันนม (

Read more

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นต่อร่างกาย

ออกซิเดชั่น ( Oxidation )เป็นปฏิกิริยาที่อะตอมหรือโมเลกุลมีการสูญเสียหรือให้อิเล็คตรอนกับโมเลกุลหรืออะตอมอื่นเพื่อสร้างความเสถียรภาพให้กับโมเลกุล โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะกำเนิดพร้อมกันกับ ปฏิกิริยารีดักชั่น ( Reduction ) เสมอ ตัวที่ให้อิเล็คตรอนเรียกว่า ตัวรีดิวซ์ ( Reducing Agent ) ตัวที่ปฏิบัติภารกิจรับอิเล็คตรอนเรียกว่า ตัวออกสิไดซ์ ( Oxidizing

Read more