ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

การจัดการเพื่อคนเจ็บเข้าถึงบริการการคัดเลือกกรอง แล้วก็สิ่งที่มีความต้องการของการดูแลรักษาพยาบาล

 1. คนเจ็บที่เป็นโรคภาวะความดันโลหิตสูงทุกคนที่ผ่านวิธีซักความเป็นมาแล้วก็ตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีลักษณะอาการทางสถานพยาบาลสโมสรกับลักษณะของอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจ จะได้รับการตรวจพิเศษเพื่อทำตรวจหัวใจ ว่ามีร่องรอยของการเช็ดกทำลายหรือเปล่า ดังเช่น Electrocardiogram, Cardiac Biomarker, Chest X Raysjumbo jili
 2. ถ้าหากตรวจเจอว่าหัวใจมีร่องรอยของการเช็ดกทำลาย แม้ว่าจะยังไม่มีการแสดงอาการของโรคให้มองเห็นก็ตามก็จะได้รับการส่งไปเพื่อทำการตรวจพิเศษ เพื่อทำวินิจฉัยโรคเส้นเลือดหัวใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ( Early Diagnosis ) ตัวอย่างเช่น Echocardiogram หรือ Exercise Stress Test
 3. แม้ไม่สามารถทำตามอย่างข้อ 1 หรือ 2 ได้เนื่องด้วยมีทรัพยากรจำกัด จำเป็นจะกระทำติดต่อพูดจาเพื่อคนไข้ได้รับการตรวจตราในหน่วยบริการซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ถัดไป
 4. สำหรับคนเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นคนป่วยใหม่ทุกคนควรที่จะต้องได้รับการค้นหา คัดเลือกกรองจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจตั้งแต่ได้รับการวิเคราะห์เป็นครั้งแรก ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย วิธีสำหรับซักประวัติความเป็นมา การตรวจสุขภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติที่จำเป็นจะต้อง เป็นต้นว่า ระดับน้ำตาลในเลือด แล้วก็ไขมันในเลือด เพื่อหาสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจและก็ประเมินจังหวะเสี่ยงว่ามีลักษณะท่าทางที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจถัดไปไหม

กรุ๊ปเสี่ยงสูง ( Htsk risk ) แนะให้คนป่วยประเมินช่องทางเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจด้วยตัวเองบ่อยๆทุกปีได้รับการตรวจเพิ่มเพื่อค้นหาว่าหัวใจมีร่องรอยของการเช็ดกทำลายไหม ยกตัวอย่างเช่น การตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าหัวใจและก็การตรวจเอกซเรย์หน้าอกเสมอๆทุก 6 เดือนถึง 1 ปี- กรุ๊ปเสี่ยงปานกลาง ( Moderate risk ) แนะให้คนไข้ประเมินจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจด้วยตัวเองทุกปี แล้วก็ควรจะได้รับการตรวจเพิ่มอีกเพื่อค้นหาว่าหัวใจมีร่องรอยของการเช็ดกทำลายหรือเปล่า ตัวอย่างเช่น การตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้า และก็การตรวจเอกซเรย์อกบ่อยๆทุก 1-2 ปี
กรุ๊ปเสี่ยงต่ำ ( Low risk ) แนะให้คนป่วยประเมินจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจด้วยตัวเองบ่อยๆทุกปี

 1. เมื่อคนเป็นความดันโลหิตที่เป็นผู้เจ็บป่วยเก่ามารับการบริการ จำเป็นที่จะต้องได้รับวิธีสำหรับซักความเป็นมา เพื่อสำรวจค้นหาอาการทางสถานพยาบาลที่มีความข้องเกี่ยวกับโรคหลอเลือดหัวใจทุกหน และก็ควรที่จะต้องได้รับการตรวจไขมันในเลือด รวมทั้งระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อค้นหาว่ามีลักษณะอาการของเบาหวานหรือเปล่าบ่อยๆทุก 1 ปีสล็อต
  การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีการเกิดขึ้น
 2. การคัดเลือกกรองกำเนิดความซ้ำไปซ้ำมาไม่มีการผสานเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน
 3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและก็ได้รับการคัดเลือกกรอง หรือค้นหาช่องทางเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจ
 4. ไม่อาจจะทำคัดเลือกกรองหรือค้นหา จังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากว่ามีคนไข้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้กระนั้นช่วงเวลาเดียวกันก็มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดกี่
  การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
 5. มีการขึ้นบัญชีกรุ๊ปเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจและก็มีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยบริการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง
 6. มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนสำหรับในการค้นหา คัดเลือกกรอง แล้วก็ประเมินจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจ ( Education for community screening )
 7. มีการให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการประเมินจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจด้วยตัวเอง ( Education for self screening ) แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกราย
 8. มีการทำกระบวนการคัดเลือกกรองจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจในคนเป็นความดันโลหิตสูง ( Policy of guideline for cardiovascular screening )
 9. มีการติดต่อประสานงานกัน ถ้าหากควรมีการส่งต่อคนเจ็บไปยังหน่วยบริการซึ่งสามารถให้บริการตรวจพิเศษเพื่อวิเคราะห์ได้ ( Coordinated for referralto special investigation ) รวมทั้งมีการดำเนินงานทำแผนที่หน่วยบริการซึ่งสามารถให้บริการตรวจพิเศษโรคหัวใจได้ หรือรายงานพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเลือดหัวใจเพื่อติดต่อประสานงานสำหรับการดูแลหรือขอคำแนะนำ สล็อตออนไลน์
  คำตอบที่คาดหวัง
 10. มีคนป่วยที่ได้รับการค้นหารวมทั้งวินิจฉัยโรคเส้นโลหิตหัวใจเพิ่มเพิ่มมากขึ้น ( Correct early diagnosis )
 11. คนเจ็บที่เป็นความดันเลือดสูงได้รับการค้นหา คัดเลือกกรองช่องทางเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
 12. มีการจดทะเบียนคนป่วยเป็นกรุ๊ปเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นเลือดหัวใจโดยแยกเป็น กรุ๊ปเสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง รวมทั้งเสี่ยงสูง
 13. มีคนไข้ได้รับการคัดเลือกกรองโรคหลอดเส้นโลหิตหัวใจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ( Early detection )
  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจรายตัว ( Cardiovascular risk group )
 14. การจัดการเพื่อคนเจ็บสามารถเข้าถึงบริการที่เร็ว ( Early Access )
  ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดแจงเพื่อวิธีการทำให้คนไข้นั้นสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของการบริการได้อย่างเร็วเยอะที่สุดนั้นส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัว โน่นเป็น
  – เป็นการช่วยสนับสนุนให้ตัวของคนป่วยเองสามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้อย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น ควบคุมในเรื่องของระดับไขมันที่อยู่ด้านในเลือด ควบคุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่างกายหมายถึงให้มีการบริหารร่างกายแบบใช้เวลาต่อเนื่องกันอย่างต่ำเป็นระยะเวลา 30 นาทีให้ได้ทุกวี่ทุกวันในแต่ละอาทิตย์โดยใช้ความแรงอยู่ในระดับที่ปานกลาง ควบคุมเรื่องของน้ำหนัก ควบคุมเรื่องของน้ำตายที่อยู่ข้างในเลือด ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการดูดบุหรี่ให้ได้ จำต้องประเมินเสมอว่าการดูดบุหรี่นั้นหรูหราใดตอนที่กระทำประเมินหรือในทุกๆครั้งที่ทำงานออกไปเยี่ยมบ้าน ควรมีการเสนอแนะในส่วนนี้ให้แก่คนเจ็บ มานะที่จะหาวิถีทางสำหรับในการนำมาซึ่งการเลิกยาสูบให้ได้ บางทีอาจด้วยการส่งตัวผู้เจ็บป่วยไปสู่โปรแกรมการเลิกดูดบุหรี่ที่สถานพยาบาลของโรงหมอหรือสถานพยาบาล บางทีอาจรักษาด้วยการใช้การรับยาหรือหลีกเลี่ยงการจะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่มีควันจำนวนมาก กระทำการควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหาร ไม่สมควรให้ทานของกินที่รสไม่หวานมากมาย ลดพวกจำนวนของกินจำพวกมีไขมันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไขมันแบบไขมันอิ่มตัว จึงควรมีการจำกัดโซเดียมที่น้อยกว่า 6 กรัมให้ได้ต่อวัน จึงควรจำกัดสำหรับเพื่อการดื่มแอลกอฮอล์ให้ไม่เหลือเกินกว่า 2 ดริงค์ต่อวัน ( กรณีของเพศชาย ) ดื่มแอลกอฮอล์ให้ไม่เกินความจำเป็นกว่า 1 ดริงค์ต่อวัน ( กรณีของหญิง )jumboslot
  การเปลี่ยนแปลง
  ในเรื่องของความแปรผันซึ่งก็คือการที่ไม่อาจจะควบคุมส่วนของสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงให้เป็นไปตามจุดหมายได้ ทำให้การตั้งกลุ่มนั้นก็เลยมีความไม่เหมือนกันออกไป มีข้อเสนอที่ต่างกัน สำหรับในการจัดแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นต้นว่า
  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างในแรงกระตุ้น
  ค้นหาเกี่ยวกับปัญหา ค้นหาเกี่ยวกับปัญหาเพื่อจะเป็นการช่วยสำหรับในการพินิจพิจารณาหรือการวางเป้าหมายเพื่อการปรับแต่งปัญหา ขจัดปัญหา
  เป็นการช่วยทำให้ผู้เจ็บป่วยมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ มีการคิดแผนต่อการจัดการเพศผู้ป่วยไข้เพื่อสามารถบรรลุได้เป็นไปตามที่จุดมุ่งหมายได้กำหนดไว้
  ทำค้นหาสถานที่ช่วยเหลือด้านในชุมชน กระทำการค้นหาส่วนของโครงข่ายทางด้านของสุขภาพ
  กระทำผสานส่วนของข้อมูลเพื่อดูแลโดยตลอด กระทำแจ้งปัญหา กระทำการแจ้งปัญหาไปยังหน่วยบริการเบื้องต้นเพื่อการตำหนิดตามเพื่อการดูแล
  ผลที่คาดหวัง
  สำหรับผลสรุปที่คาดหวัง ก็มีดังนี้
  1.สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติได้ หรือเปล่าสูงจนถึงเหลือเกิน เป็น
  – LDL-C<160 mg/dL หากมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ≤ 1 เหตุ
  – LDL-C<130 mg/dL ถ้าหากมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ≥ 2 ต้นสายปลายเหตุ และก็ 10 – years CHD risk < 20%
  – LDL-C<100 mg/dL ถ้าหากมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ≥ 2 เหตุ แล้วก็ 10 – years CHD risk ≥ 20% หรือเป็นโรคเบาหวาน
  2.คนเจ็บสามารถที่จะหยุดดูดบุหรี่ได้
  3.ระดับความดันเลือด มีการเปลี่ยนไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเป็น
  – คนที่ป่วยเป็นเบาหวาน สามารถควบคุมระดับความดันเลือดได้ โดยความดันอยู่ที่ <130/80 mmHg
  – คนไข้ที่เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจต่ำ ควบคุมความดันเลือดได้ โดยความดันอยู่ที่ <140/90 mmHg
  – คนไข้ที่มีสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวการณ์ไตเสื่อม สามารถควบคุมความดันเลือดได้ โดยความดันอยู่ที่ <130/85 mmHg
  4.เปลี่ยนแปลงความประพฤติการกินอาหารได้ เป็นเลือกรับประทานผักและรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดกระทั่งเหลือเกิน พร้อมทั้งจำกัดการรับประทานอาหารที่มีไขมัน โซเดียมให้ลดน้อยลงได้ รวมทั้งสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย
  5.มีการบริหารร่างกายโดยตลอด อย่างต่ำต่อเนื่องกันตรงเวลา 30 นาที และก็บริหารร่างกายได้อาทิตย์ละไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 3 วัน
  6.Fasting plasma glucose < 110 mg/dL หรือ HbA1c<7%
  7.BMI ให้อยู่ระหว่าง 18.5-24.9 กิโลกรัม/ตรม. ถ้าเกิด BMI ≥ 25 กิโลกรัม/ตรม. waist circumference ≤ 40 นิ้วในผเพศชาย แล้วก็ ≤ 35 นิ้วในหญิงslot
  2.การจัดการเพื่อคนไข้สามารถเข้าถึงบริการที่เร็ว ( Early Access )
 15. ในส่วนของการให้คำปรึกษา ( Consultant ) ผู้จัดการรายกรณีควรจะคิดแผนจัดระเบียบเพื่อคนป่วยสามารถขอรับข้อเสนอแนะได้ตลอด 1 วัน
 16. การให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรุ๊ปเสี่ยง ( Education Coronary Artery Disease for risk group ) เป็นการสร้างความเข้าใจสำหรับในการจัดแจงตัวเองให้แก่กรุ๊ปเสี่ยง ถ้าเกิดมีลักษณะอาการของโรคเส้นโลหิตหัวใจ รวมทั้งการดูแลในระดับชุมชน ซึ่งจำเป็นจะต้องย้ำในระยะของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบกะทันหัน ( Acute Coronary Syndrom ) ในหัวข้อต่างๆพวกนี้
  2.1 แนวทางบริการการแพทย์รีบด่วน อาทิเช่น ผู้เจ็บป่วยที่ได้อมยาอมใต้ลิ้นเม็ดแรกแล้วลักษณะการเจ็บทรวงอกไม่ดีขึ้นด้านใน 5 นาที หรือกรุ๊ปเสี่ยงที่มีความรู้สึกเจ็บอกแล้วได้พักราว 5 นาทีแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้น หรือแม้รู้สึกยังคลุมเคลือให้เรียกใช้ EMS โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงหมอด้วย ทำให้ไม่ต้องเสียเวล่ำเวลากับการทดลองรักษาด้วยการใช้แนวทางอื่น
  2.2 Perceived to Cardiovascular risk การรับทราบว่าจังหวะเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคเส้นโลหิตหัวใจรวมทั้งมีการผลักดันให้ผู้เจ็บป่วยได้ปรับ ลด ต้นสายปลายเหตุที่จะนำไปสู่การเสี่ยงต่างๆรวมทั้งมีการติดตาม ประเมินช่องทางเสี่ยงอยู่เป็นระยะ
  2.3 Self monitoring มีการดูลักษณะของอาการของตนว่าเป็นอาการแสดงของโรค ( warning sings ) หรือเปล่า ดังเช่น ลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอก หอบ ใจสั่น หน้ามืด เป็นลมเป็นแล้งรวมทั้งอาการเหงื่อซึมตัวเย็น โดยลักษณะของการเจ็บหน้าที่บางทีอาจเป็นได้ว่าจะเป็นอาการโรคเส้นโลหิตหัวใจอย่างเช่น ลักษณะการเจ็บแน่นรอบๆกึ่งกลางอก ใต้กระดูกทรวงอก เจ็บแน่นคล้ายคลึงกันกับว่ามีของหนักมาทับ หรือบีบ และก็บางทีอาจร้าวไปถึงฟันกราม หรือแขน ซึ่งอาการจะดีขึ้นขึ้นถ้าได้อมสารขยายหลอดเลือดหรือต่อเมื่อได้พัก และก็หากผู้เจ็บป่วยได้ออกแรงหรือทำกิจกรรมเสริมแล้วมีลักษณะอาการร้ายแรงเยอะขึ้นเรื่อยๆ คนป่วยจำต้องรีบเดินทางมาโรงหมอให้เร็วที่สุด
  2.4 Emergency Medical Service การใช้บริการการแพทย์เร่งด่วน 1669 เพื่อคนเจ็บได้มีความรู้ความสามารถในแนวทางการเรียก อาทิเช่น ถ้าโทรศัพท์ขาดเงิน ก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร และก็ยังให้บริการครอบคลุมสภาวะเร่งด่วนหรือเร่งด่วนด้านโรคหัวใจ หรือโรคอื่นอื่นๆด้วยนอกจากไปจากอุบัติเหตุ ฯลฯ
 17. การเข้าถึงบริการ ( Accessibility ) โดยมีการเรียนรู้ทางที่คนเจ็บจะสามารถเข้าถึงการบริการ Logistic of care) แล้วก็มีการเรียบเรียงรองรับดังต่อไปนี้
  3.1 ผู้เจ็บป่วยที่จำต้องคอยใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงหมอก่อน ทำให้การส่งตัวมายังห้อง ER กำเนิดความช้า ซึ่งก็ควรมีการวางระบบรองรับเป็น มีการคัดเลือกกรองคนเจ็บที่จะจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาโดยเร่งด่วนเพื่อส่งเข้ารับการดูแลใน ER เริ่มตั้งแต่เวรเปล แล้วก็พยาบาลคัดเลือกกรอง ( nurse triage )
  3.2 เมื่อคนเจ็บเรียกใช้บริการการแพทย์รีบด่วน มีระบบระเบียบที่รองรับหมายถึงการจัดระบบ EMS for Heart โดยมีการเรียบเรียง EMS ให้มีมาตรฐาน ดังเช่นว่า