การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ว่า การคัดเลือกกรองคนที่กำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ความดันเลือดสูง เป็นหน้าที่ที่โรงพยาบาลสต.จะต้องทำ โดยอาศัยกรรมวิธีคัดเลือกกรองคนป่วยจากคู่มือของสปสช.เป็นหลัก ซึ่งหมายถึง

jumbo jili
1.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวพันในคราวนี้
2.การตำหนิดตามเข้าไปในชุมชนบางที่ที่คนป่วยไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่ โรงพยาบาลสต.ได้โดยมีข้าราชการ อสม.เป็นผู้ช่วยสำหรับเพื่อการคัดเลือกกรอง โดยบางทีก็อาจจะใช้ขั้นตอนการนัดพบกรุ๊ปเสี่ยง เพื่อกระทำการการเจาะเลือดปลายนิ้ว วัดความดันเลือด ชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความสูง ก่อนจะส่งตัวคนป่วยออกมากระทำรักษาถัดไป ควรจะมีการฝึกอบรมข้าราชการ อสม.เพื่อสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3.การคัดเลือกกรองมีด้วยกันหลายแบบ แนวทางที่สบายที่สุดเป็นโปรโมทให้คนที่แก่เกิน 35 ปีมารับบริการที่ โรงพยาบาลสต.
การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
เนื่องจากว่าปราศจากความกระจ่าง และไม่มีข้อมูลใดๆก็ตามของโรงพยาบาลสต.เกี่ยวกับคนป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ภาวะความดันโลหิตสูงทั้งนั้น ก่อนหน้าที่ผ่านมาก็เลยเป็นลักษณะการเยือนบ้านผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งมี 2 ลักษณะเป็น
1.อสม. เป็นผู้ดูแลคนเจ็บเรื้อรังที่บ้าน
โรงพยาบาลสต. หลายที่ได้ทำอบรมให้ อสม. เป็นผู้ดูแลคนไข้เรื้อรังที่บ้าน โดยจะได้รับค่าแรงงานมาน้อยนาๆประการ แม้กระนั้นดังนี้ อสม.ชัดชัดจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมสำหรับเพื่อการวัดความดันเลือดสูง การเจาะเลือดปลายนิ้ว การชั่งน้ำหนัก และก็วัดความสูงซะก่อน รวมทั้งเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว อสม.ควรต้องรายงานการเยือนบ้าน หมายคือการประมาณลักษณะของผู้ป่วยในสายตาของอสม. เอง ว่าคนเจ็บสามารถดำรงชีวิตจับตัวได้เองหรือเปล่า มีลักษณะอาการร้ายแรงมากมายน้อยเท่าใด มิได้หมายความว่าให้ไปวัดความดัน เจาะปลายนิ้วทุกคราวอย่างที่รู้เรื่อง

สล็อต
2.ข้าราชการสถานีอนามัยเป็นผู้ดูแล
แม้กระนั้นหากมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลสต. รูปแบบของการเยือนบ้านจะเลือกเป็นกรุ๊ปคนเจ็บโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยเหตุนั้นก็เลยย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการบริการทางด้านการแพทย์เสียเป็นส่วนมาก ดังเช่นว่า การดูแลและรักษาแผลโรคเบาหวาน การเปลี่ยนสายสวนฉี่ การเปลี่ยนสายของกิน ฯลฯ แต่ว่าหากว่าคนป่วยมีลักษณะร้ายแรงมากมาย ก็จะมีการส่งตัวมารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสต.โดยทันที
4.หน้าที่ของหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น สำหรับเพื่อการจัดแจงคนที่กำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานและก็ความดันเลือด
โดยปกติ รูปแบบของการจัดการดูแลคนเจ็บเรื้อรังในชุมชนของหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น (อปท.) แทบทุกที่ชอบเน้นย้ำไปที่เรื่องเกี่ยวกับการจัดผลประโยชน์มากยิ่งกว่าการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ การจัดให้มีกรุ๊ป อสม.เป็นผู้ไปดูแลหรือเยี่ยมเยือนคนเจ็บโดยมีค่าทดแทนเป็นเงินให้ และก็สำหรับคนป่วยที่มีรายได้น้อย ดูแลตนเองมิได้เลย ก็จะได้รับผลประโยชน์พิเศษ ที่จะมาในรูปของเงินกองทุน การบูรณะที่พักอาศัยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องต่อการดำเนินชีวิต แม้กระนั้นในตอนนี้พบว่าอปท.หลายที่ได้มีการเริ่มคัดเลือกกรองผู้เจ็บป่วยเรื้อรังบ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานรวมทั้งภาวะความดันโลหิตสูง โดยกำหนดให้สถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาลสต.เป็นผู้ดูแลโดยตรง ส่วนเรื่องงบประมาณ ก็จะใช้เงินสนับสนุนของที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในเวลาเดียวกัน ก็มีอปท.หลายที่ ที่ได้จัดซื้อชุดบริการสุขภาพจากโรงหมอเมืองและก็โรงหมอเอกชน เพื่อมาใช้คัดเลือกกรองคนเจ็บด้านในชุมชนแล้ว
สถานบริการสุขภาพระดับเบื้องต้น ที่อยู่ในตอนแปลงผ่าน
ภายหลังที่สถานบริการสุขภาพระบบแรกเริ่ม เป็นต้นว่า โรงพยาบาลสต. แล้วก็ PCU มีการเจาะจงให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำอย่างต่ำ 1 คนเพื่อทำปฏิบัติการต่างๆเหตุการณ์ของการจัดการเบาหวานแล้วก็ภาวะความดันโลหิตสูง ก็เริ่มเป็นไปในด้าน ทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยโดยพยาบาลวิชาชีพพวกนี้ จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วๆไป (การดูแลและรักษาโรคพื้นฐาน) มาก่อน เพื่อจะได้บริการคนป่วยเรื้อรังได้อย่างเหมาะควร ซึ่งแบบอย่างของสถานบริการระดับแรกเริ่มที่มีการจัดแจงบริการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและก็ภาวะความดันโลหิตสูงที่ดีนั้น มีเนื้อหา เป็น

สล็อตออนไลน์
แบบอย่างการวิเคราะห์สถานบริการสุขภาพระดับเบื้องต้น : โรงหมอผลักดันสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ขอบเขตการให้บริการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยโคนง ให้บริการพสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ปริมาณ 5,493 คน มีปริมาณประชาชนที่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป ปริมาณ 4,194 คน รวมทั้งเป็นราษฎรที่แก่ 35 ปีขึ้นไปปริมาณ 2,278 คน
การคัดเลือกกรองกรุ๊ปเสี่ยง
พลเมืองอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปริมาณ 4,194 คน ได้รับการคัดเลือกกรองการเสี่ยง 2,182 คน (52.03%) เบาหวานและก็ความดันเลือดสูงยังไม่ปรากฎอาการขึ้นในตอนการเจ็บป่วยระยะเริ่มต้นๆด้วยเหตุนั้นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกกรองก็เลยมีความหมายมากมาย ซึ่งการคัดเลือกกรองคนที่กำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานและก็ภาวะความดันโลหิตสูง จะมีการปฏิบัติงานปีละครั้ง โดยใช้หนทางสำหรับการคัดเลือกกรอง เป็น
การคาดคะเนภาวะแทรกซ้อน
ผู้เจ็บป่วยใหม่ทุกรายที่ผ่านการคัดเลือกกรองระยะต้น จึงควรเข้ารับการประมาณ Lipid profile แล้วก็ renal function ส่วนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานจะได้รับการรับรองด้วยการตรวจ HbA1C ก่อนว่ามีลักษณะอาการของโรคจริงๆไหม โดยจะมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินงานทั้งผอง หลังจากนั้นก็เลยมีการประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคร่วมไปกับผู้เก่าเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลา โดยรายละเอ่ยดการตรวจก็คือ การตรวจตา ( การอ่าน film เพื่อประเมินหน้าจอประสาทตา รวมทั้งประเมิน VA ) การคาดคะเนเท้า รวมทั้งการตรวจประสาทความรู้สึกด้วยโมโนฟิลาเมนท์ ซึ่งการคาดคะเนตาและก็เท้านั้น พยาบาลจะผ่านการฝึกอบรมจากหมอเฉพาะทาง เนื่องจากว่าถ้าเกิดกำเนิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็บางทีอาจทำให้เกิดโทษและส่งผลเสียรวมทั้งไม่ดีต่อผู้เจ็บป่วยได้
การเยือนบ้าน
ขณะนี้ การเยือนบ้านนับว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าเจ้าตาทุกคนที่เกี่ยวโยง โดยจะมีการแบ่งข้าราชการออกเป็น 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน โดยธรรมดามี พยาบาล 2 คน ข้าราชการสาธารณสุข 2 คน และก็ อสม.ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน ข้าราชการทุกคนจะมีแผนเลิศบ้านทุกเมื่อเชื่อวัน ในช่วงเวลาที่นิยมไปเยี่ยมก็คือช่วงเวลาบ่าย ขั้นต่ำด้านใน 1 เดือนจำเป็นที่จะต้องเลิศบ้านคนเจ็บชิดกัน 3 อาทิตย์

jumboslot
การเปลี่ยนแปลงความประพฤติ
สำหรับคนที่จัดอยู่ในกรุ๊ปเสี่ยง ข้าราชการพยาบาลร่วมกับ อสมก็ชอบจัดแผนการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้เป็นโรคโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันเลือดสูงอยู่เป็นประจำ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการจัดค่ายเปลี่ยนแปลงความประพฤติ ตรงเวลา 24 ชั่วโมง โดยบางทีอาจจะย้ำเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเอง พักให้พอเพียง ฯลฯ และก็ยังมีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้าน โดยจะเป็นการแจกคู่มือประจำตัวผู้เจ็บป่วย เพื่อคนไข้ได้บันทึกความประพฤติปฏิบัติและก็ความผิดแปลกของตนในไดอารี่ เพื่อสบายต่อข้าราชการที่จะอยากข้อมูลไปใช้เพื่อกกระทำการรักษาให้อย่างหายสนิทได้ถัดไป ดำเนินกิจกรรมกรุ๊ป กรุ๊ปละ10-15 คนเพื่อคนเจ็บได้แลกประสบการณ์การดูแลตัวเอง เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับการต้อสู้กับโรคร้ายถัดไป
ยังมีเรื่องมีราวของการฝึกฝนรวมทั้งปรับปรุงความรู้ความเข้าใจของข้าราชการผู้ให้บริการและก็กลุ่ม อสม.โดยจัดให้มีการร่วมสัมมนาดูแลคนที่กำลังป่วยเป็นโรคเบาหวานจากโรงหมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมแบบกกลุ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติการดูแลตัวเอง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ( อาสาสมัครผู้ชำนาญ ) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองตนเองไม่ให้เป็นโรคโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันเลือดสูง ซึ่งจะใช้เพียงแค่ 2 ปี และก็สำหรับเพื่อการสัมมนาเชิงประฏิบัตำหนิการการฝึกหัดความชำนาญการตรวจเท้า การตรวจฟัน การตรวจคัดเลือกกรองอัมพฤกษ์แก่คนป่วยเบาหวาน-ภาวะความดันโลหิตสูง รวมทั้งทำทางคัดเลือกกรองสุขภาพให้แก่ อสม. และจากนั้นก็จะได้รับใบรับรองอบรม
ช่วยเหลือการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
เรื่องของเงินลงทุนช่วยเหลือของหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับในการดูแลคนไข้ ควรจะจัดงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อปกป้องการเกิดเบาหวานรวมทั้งความดันเลือดสูง อย่างเช่น การปลูกผักปราศจากพิษสำหรับทานเอง หรือปลูกขาย การบริหารร่างกายวันละ 30 นาทีเมื่อมีเวลา ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นที่ก็จะเป็นผู้จัดการเรื่องของสถานที่รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเพื่อการบริหารร่างกายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรสูงที่สุด อีกส่วนใดส่วนหนึ่งก็เอาไว้สำหรับให้อสม.ออกเลิศคนเจ็บเรือรั้งไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้

slot
การตรวจรักษาเบาหวานแล้วก็ภาวะความดันโลหิตสูง
ในช่วงเวลานี้ โรงพยาบาลสต. ได้เริ่มให้บริการตรวจรวมทั้งรักษาคนที่กำลังป่วยเป็นโรคเบาหวานจำพวกเรื้อรังแล้วก็และก็ภาวะความดันโลหิตสูง เดือนละ 2 ครั้ง ก็คือวันแล้ววันเล่าวันอังคารที่ 2 รวมทั้งวันอังคารที่ 4 ของทุกเดือน
การดูแลระดับเบื้องต้น
หน้าที่และก็หน้าที่สำหรับการจัดแจงของข้าราชการพยาบาลในชุมชน เป็นหน้าที่ที่ผิดแผกแตกต่างกับหน้าที่รวมทั้งหน้าที่สำหรับเพื่อการจัดแจงของข้าราชการพยาบาลในโรงหมออย่างใหญ่โต ถึงแม้ทั้งคู่หน้าที่จะมีเป้าหมายที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไรนักเป็น การดูแลและรักษาหรือกระตุ้นให้เกิดการรอตัวสำหรับการดำเนินของโรคเยอะขึ้น แล้วก็นี่เป็นแผนงานเล็กน้อยของข้าราชการพยาบาลในชุมชน
การคัดเลือกกรองกลุ่มเป้าหมายคนป่วยด้วยโรคเบาหวานรวมทั้งภาวะความดันโลหิตสูง
ก่อนจะจัดแจงเบาหวานรวมทั้งโรคความดันเลือดสูงให้สำเร็จแล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้น จำต้องเริ่มจากการค้นหากรุ๊ปเสี่ยงให้เจอซะก่อน จากเดิมที่ให้กระทำการคัดเลือกกรองผู้เจ็บป่วยที่แก่ 35 ปีขึ้นไป ก็เปลี่ยนแปลงมาคัดเลือกกรองตั้งแต่อายุ 15 ปี ( ไม่จำเป็นที่ต้องคัดเลือกทุกคน คัดเลือกเฉพาะคนที่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแค่นั้น ดังเช่นว่า เป็นโรคอ้วน วูบบ่อยมาก มีประวัติทางพันธุกรรม ฯลฯ ) เนื่องจากว่าไม่มีผู้ใดรู้ดีว่าในชุมชนแห่งหนึ่งนั้นจะมีคนป่วยแล้วก็คนที่อยู้ในกรุ๊ปเสี่ยงมากมายน้อยแค่ไหน อย่างเดียวที่ทำเป็นก็คือการคัดเลือกกรองคนไข้ให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ไม่นานกระทั่งเหลือเกิน