กระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์อย่างไร

กระเจี๊ยบเขียว ( Okra ) เป็นไม้ล้มลุกขนาดกึ่งกลางจำพวกฝักสีเขียวที่กินได้นิยมเอามาปรุงเป็นของกิน ฝักอ่อนมีรสชาติหวาน กรอบอร่อย ส่วนฝักแก่จะมีเนื้อเหนียว มีชื่อเรียกตามเขตแดนของกระเจี๊ยบ มะเขือมอญ กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทะวาย มะเขือลื่น มะเขือประเทศพม่า มะเขือมื่น มะเขือละโว้ ถั่วเหลว จัดอยู่ในสกุลชบา MALVACEAE ชื่อวิทยาศาสตร์

Read more