ประโยชน์ของสมอพิเภก

สมอพิเภก ( Belleric Myrobalan ) เป็น ไม้ยืนต้นขนาดกึ่งกลางถึงใหญ่ผลัดใบ พบมากตามป่าเต็งรังและก็ป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือ ภาคทิศตะวันออก ภาคอีสาน ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกึ่งกลาง ชื่อด้านวิทยาศาสตร์ Terminalia bellirica ( Gaertn. ) Roxb. ชื่อสามัญ

Read more