พืชสมุนไพรส้มกบเป็นอย่างไร

ส้มกบ ( Indian sorrel , Yellow wood sorrel , Creeping lady’s sorrel ) เป็น วัชพืชประเภทหนึ่งซึ่งสามารถพบบ่อย เติบโตก้าวหน้าในดินซึ่งร่วนซุยรวมทั้งเปียกชื้น มีความสูง 2-3 นิ้ว เป็นพืชขนาดเล็กถูกใจขึ้นในที่เฉอะแฉะ

Read more