วิธีป้องกันไวรัส RSV

เชื้อไวรัส RSV ( Respiratory Syncytial Virus )เป็นการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสระบบฟุตบาทหายใจ คนทุกวัยสามารถติดโรค RSV ได้ แม้กระนั้นการได้รับเชื้อมีความร้ายแรงน้อยกว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการร้ายแรง ดังเช่น ในเด็กแบเบาะคลอดก่อนกำหนด เด็กทารกที่มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอ่อนแอ เด็กตัวเล็กๆที่เป็นโรคหัวใจทุพพลภาพโดยกำเนิดหรือโรคปอดเรื้อรัง เด็กตัวเล็กๆที่มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอ่อนแอ คนแก่ที่มีระบบระเบียบภูมิต้านทานผิดพลาด รวมทั้งคนสูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด อาการเหมือนหวัดชอบทำให้เกิดอาการร้ายแรงในเด็กอ่อน เด็กตัวเล็กๆ

Read more