สรรพคุณของต้นกระทุงหมาบ้า

ต้นกระทุงหมาบ้า หรือผักกระทุงหมาบ้ามีสาระทางยานานัปการ ต้นกระทุงหมาบ้า ยังมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันออกไปตามภาษาถิ่นอย่างเช่น ต้นมุ้งหมู, ผักฮ้วน, ผักม้วน, ผักโง้น, ผักง้วน, ผักง้วนหมูม ผักกระทุงหมาบ้า ฯลฯ jumbo jiliภาคเหนือ เรียกว่า เถาวัลย์หมู ผักกระทุงหมาบ้า กระทุงหมาบ้าภาคกึ่งกลาง มักเรียกว่า กะทุงสุนัขบ้า,

Read more