สรรพคุณของผักแพว

ผักแพว ( Vietnamese Coriander ) เป็น ไม้ล้มลุกที่พบได้บ่อยทุกภาคของเมืองไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. อยู่ในสกุลตระกลู Polygonaceae เป็นทั้งยังผักพื้นเมืองแล้วก็สมุนไพร ยอดอ่อน หรือใบอ่อนของผักแพว มีกลิ่นหอมหวน รสเฉพาะบุคคล มีรสเผ็ดร้อน ราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมนำยอดอ่อน

Read more