สรรพคุณของหญ้าปักกิ่ง

ต้นหญ้ากรุงปักกิ่ง ( Angel Grass ) สมุนไพรต้นหญ้าเมืองปักกิ่ง มีชื่อแคว้นอื่นๆว่า ต้นหญ้าทวยเทพชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า Murdannia loriformis ( Hassk. ) Rolla Rao et Kammathy ต้นหญ้าเมืองปักกิ่ง เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แต่ว่าไม่ใช่พืชในตระกูลต้นหญ้าทั่วๆไป

Read more