แนะนำผลิตภัณฑ์จากนม

นมผงที่ผ่านแนวทางการผลิตมาแล้วนั้น มีอยู่ร่วมกัน 3 จำพวก ขึ้นกับนมสดที่เอามาผลิตนมผง ดังต่อไปนี้2.1 นมผงธรรดา ( Dried / Powder Milk ) หรือนมผงพร้อมมันเนย ( Dry Whole Milk ) เป็นนมผงที่ผลิตมาจากนมปกติที่มีจำนวนไขมันเนยตามธรรมธรรมดา

Read more