โซล่าชาร์จ

เซลล์สุริยะ (อังกฤษ: solar cell) หรือ เซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic cell) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งปฏิบัติภารกิจแปลงพลังงานแสงสว่างหรือโฟตอนเป็นกำลังไฟฟ้า โดยตรงโดยการเกิดโฟโตโม้ลตาอิก ซึ่งก็คือ คุณลักษณะของสารอย่างเช่น ค่าแรงต้านทาน แรงกดดัน แล้วก็กระแส จะแปรไปเมื่อมีแสงสว่างตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้านนอก แล้วก็เมื่อต่อหลอดไฟฟ้า จะก่อให้กำเนิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้โซล่าเซลล์ผลิตมาจากชั้นผลึกคริสตัลชั้นเดี่ยวที่เรียกว่า a monocrystalline

Read more