ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของกรดไขมัน

กรดไขมัน ( Fatty Acids )หมายถึงองค์ประกอบของกรดคาร์บอกสิลิก ที่มีการเรียงหน้าของหางเป็นโซ่แบบ อะลิฟาติเตียนก แบบยาวที่มีทั้งยังกรดไขมันอิ่มตัว ( Saturated ) แล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัว ( Unsaturated ) กรดไขมันจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบขั้นต่ำ 8 อะตอม แล้วก็โดยมากจะเป็นปริมาณเลขคู่ เนื่องจากว่ากรรมวิธีชีวสังเคราะห์ของกรดไขมันนั้นจะเป็นการเพิ่มโมเลกุลของอะสิเตตซึ่งมีคาร์บอนอยู่เพียงแค่

Read more